ความหมายของพันธุกรรม

หน่วยที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะของพันธุกรรม
1.    ตำแหน่งและจำนวนของโครโมโซมตำแหน่งของโครโมโซม  เซลล์แต่ละชนิดของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูนิวเคลียสจะเห็นโครงสร้างลักษณะเป็นเส้นยาวๆ เล็กๆ ขดกันอยู่ เรียกว่า โครโมโซม(Chromosome)
จำนวนของโครโมโซม   สิ่งมีชีวิตจะมี  จำนวนโครโมโซมที่แตกต่างกัน โครโมโซมในเซลล์ร่างกายและในเซลล์สืบพันธุ์(ไข่และอสุจิ)        มีจำนวนไม่เท่ากัน ในเซลล์ร่างกายจะมี 46 โครโมโซม แต่ในเซลล์สืบพันธุ์จะมีแค่ครึ่งหนึ่งของเซลล์ในร่างกาย
นั่นก็คือมี 23 โครโมโซม
2.    รูปร่างและลักษณะของโครโมโซม
โครโมโซมในร่างกายจะมีลักษณะที่เหมือนกันเป็นคู่ๆ เรียกว่า ฮอมอโลกัสโครโมโซม (Homologous Chromosome)

                เมื่อมีการแบ่งเซลล์ แต่ละโครโมโซมประกอบด้วยโครมาทิด 2 โครมาทิด (Chromatid) ที่เหมือนกัน ซึ่งเกิดจากการที่โครโมโซมจำลองตัวเอง โดยโครมาทิดทั้งสองจะติดกันที่ตรงส่วนที่เรียกว่า เซนโทรเมียร์ (Centromere)

หน่วยพันธุกรรมหรือ
1.    การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล
เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) เป็นนักบวชชาวออสเตรีย เกิดเมื่อ พ.ศ. 2365 เป็นบุตรชาวสวน จึงได้เรียนรู้วิธีการผสมพันธุ์และปรับปรุงพืชมาแต่เด็ก เมื่อเป็นนักบวชได้ทดลองพืชถั่วลันเตา เขาพบว่า”ลักษณะที่ปรากฏในลูกเป็นผลมาจากการถ่ายทอดหน่วยที่ควบคุมลักษณะต่างๆ ที่ได้จากพ่อแม่ โดยผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์”
2.    ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยพันธุกรรมกับโครโมโซม
พ.ศ. 2445 หลังการค้นพบของเมนเดล 2 ปี วอลเตอร์ ซัตตัน (Walter Sutton) นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน และเทโอดอร์ โบเฟรี (Theodor Boveri) นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้เสนอว่า ”หน่วยพันธุกรรมที่
เมนเดลค้นพบอยู่บนโครโมโซม”
                สารพันธุกรรม คือ DNA หรือ กรอดีออกซีไรโบคลีอิก (Deoxyribonucleic) ค้นพบโดย แอเวอร์ (Avery) แมคลอยด์ (Maclead) และแมคคาร์ที (McCarty)

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
-ไฟด์ powerpointg.2การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
-ไฟด์ wordg.3สรูปเนื้อหาพันธุกรรม
-ไฟด์ pdfg.1วิทยาศาสตร์ ม.3

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s